SUNMI/商米T2 智能触摸大屏收银机代理价2.5K

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

《诚店通》集微信公众号-微信小程序-百度小程序-支付宝小程序的多平台可视化开发系统,包含:单门店-连锁店-商品销售-代理分销-夺宝-拼团-砍价-秒杀-营销推广-卡券-预约预定等多种功能模块


上一篇:超市清明节活动策划方案

下一篇:没有了